Forskningsprojekt: Globalisering, migration och narrationer av gemensam tillhörighet: förändringar av nationella narrationer i samtida irländsk och brittisk skönlitteratur

Projektledare
Carmen Zamorano Llena
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det övergripande syftet av projektet är att analysera förändringar av irländska och britiska identiteter under ett kombinerat inflytande av globalisering och migration, som reflekterats i samtida skönlitteratur som skrivits från och med 1990-talet.
Tvingad eller frivillig migration, som är en av de mest framstående kännetecknen av samtida globalisering, har föranlett en redefiniering av traditionella teoretiska bildningar av begreppet "nation", vilket Benedict Anderson beskriver som "an imagined political community [. . .] inherently limited and sovereign" (1983: 6), vars medborgare anser att de delar samma kulturella rötter och "an immemorial past" (1983: 11). Kultur, inklusive litterära verk, spelar en avgörande roll för definitionen av dessa föreställda gemenskaper. Följaktligen, på samma sätt som det samhällsvetenskpaliga arbetet har fokuserat på att analysera globaliseringens grunder och effekter, har litteraturvetenskapliga analyser visat ett ökande intresse för rollen av litteratur och dess kännetecken i den samtida kontexten. Under de senaste tjugo åren har ett ökande antal av publikationer i migrationstudier koncentrerat sig på att analysera effekter av migration både hos den rörliga befolkningen och värdsamhällen. I litteraturvetenskap har det publicerats betydligt mindre om sambandet mellan migration och litteratur. Emellertid fokuserar det vetenskapliga arbetet inte speciellt på hur nationell litteratur och icke-invandrarförfattares produktion förändras under inflytande av globalisering i samband med migration. Därför siktar det här projektet sig på att fylla i den vetenskapliga bristen och argumenterar för att analysera nya ändringar inom de irländska och britiska föreställda gemenskaperna inom en europeisk, transnationell kontext.
Nyckelord
globalisation, migration, national narrative of identity, contemporary Irish and British fiction, mobility
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Engelska
Finansiärer
Vetenskapsrådet