Forskningsprojekt: Specialpedagoger och speciallärare som kvalificerade samtalspartners.

Projektledare
Désirée von Ahlefeld Nisser
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
2008 initierades en nystart av speciallärarutbildningen med ett uttryckt mål att arbetet skulle ske på individnivå. Det betyder att det sedan 2010 finns två olika men ändå likartade specialpedagogiska yrkesroller i Sverige. Likheten är att både specialpedagoger och speciallärare utbildas till uppdraget att vara kvalificerarde samtalspartners. En viktig skillnad emellertid är att specialläraren ska arbeta på individnivå i förskoleklass, förskola, skola och i vuxenutbildningen till skillnad från specialpedagogens vidgade uppdrag att arbeta i förskola, förskoleklass, skola, vuxenutbildningen och i fritidshem på organisations-, grupp- och individnivå (SFS 2007:638; SFS 2008:132). Hur kan två professioner samarbeta och komplettera varandra på ett sätt som bäst skapar delaktighet och en tillgänglig utbildning för alla? Enligt mitt sätt att se är det en fråga om professionell kunskap om vad det betyder att utgå från ett kommunikativt perspektiv och om att två olika yrkesgrupper tar olika ansvar i (special)pedagogiska frågor.
Nyckelord
specialpedagog, speciallärare, kommunikativt perspektiv, kvalificerad samtalspartner, special educator, special education teacher, qualified dialogue partner, kommunicative perspective
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogik
Finansiärer
Publikationer