Forskningsprojekt: Utvädering och implementering av webbaserad barnmorskeutbildning i Somaliland.

Projektledare
Marie Klingberg Allvin
Deltagare
Helena Lindgren
Stefan Rodheim
Fatumo Osman, Högskolan Dalarna
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Bakgrund: Användning av webbaserat lärande inom vårdutbildningar har ökat globalt. Att använda sig av internet baserad teknik ökar flexibilitet samt sätter studentens individuella lärande i centrum. Projektet: Projektet består i att beskriva utvecklingen och implementeringen av nätbaserad undervisning under lågresursförhållanden samt att undersöka och beskriva riktmärken för kvalificerad undervisning barnmorskeutbildning. Där ingår också att utvärdera effekten av nätbaserad undervisning och undervisning i gemensam tid och rum för barnmorskor.
Syfte och metod: Syftet med föreliggande projekt är att utveckla en kontextkänslig modell för undervisning genom att använda informationsteknologi (IKT) för att återuppbygga och stärka kapaciteten bland barnmorskor i Somaliland. Benchmarking kommer att användas för att identifiera faktorer av betydelsen i syfte att utvärderar utbildningen . Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder kommer att användas för att samla data för analys.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Finansiärer
Högskolan Dalarna
SIDA