Forskningsprojekt: Mäns och kvinnors resor till arbetet – visualisering och en beskrivande analys

Projektledare
Deltagare
Gunnar Isaksson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med projektet är att i digitala kartor visualisera av kvinnors och mäns faktiska rörelsemönster i ett antal utvalda områden. Vilka dessa områden blir bestäms i samråd mellan Trafikverket och forskarna i projektet. I projektet presenteras också en beskrivande dataanalys av dessa rörelsemönster.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Kulturgeografi
Nationalekonomi
Finansiärer