Forskningsprojekt: SuSintPart - Verktygskoncept för miljömässigt hållbar tillverkning

Projektledare
Mikael Olsson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Pulvertekniken ger unika möjligheter till att dels skapa material och produkter med egenskaper som inte kan uppnås med annan teknik och dels ge möjlighet till konstruktionslösningar och tillverkningstekniker som är såväl prestandahöjande, kostnadseffektiva som miljömässiga. Produkter framställda via pulverpressning och sintring används ofta som konstruktionsdetaljer. Denna gren av pulvertekniken gör det möjligt att framställa små till medelstora detaljer i stora serier till lägre kostnader än genom konventionella metoder. Detaljerna får vid pressningen ofta sin färdiga form och höga krav på måttoleranser kan tillfredställas något som eliminerar kostnadskrävande arbetsoperationer såsom borrning, fräsning, svarvning, etc. För att möjliggöra detta krävs dock att pressverktyget (matris, över- och understämplar) tillverkas i ett nötningsbeständigt material samt utformas så att de blir stabila och får lång livslängd. Även friktionen mellan metallpulver/grönkropp och verktygsytan har stor betydelse på resultatet eftersom en hög friktion medför en lägre densitet hos den pressade grönkroppen och därmed en sämre hållfasthet/utmattningshållfasthet hos den sintrade produkten.

Föreliggande projekt finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning har som mål att öka förståelsen för de tribologiska (tribologi = vetenskapen om friktion, nötning och smörjning) mekanismer som råder i samband med pressning av metallpulver. Forskningsarbetet som är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Chalmers Tekniska Högskola, Callo AB (projektägare) och Uddeholms AB, kommer i första hand att fokusera på möjligheten att minska behovet av tillsatser av smörjmedel i metallpulvret genom utnyttjandet av en ny typ av kvävelegerade verktygsstål i samband med pulverpressning.
Nyckelord
Pulverpressning, friktion, nötning, verktygsstål
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
Callo AB
Stiftelsen för strategisk forskning
Uddeholms AB
Publikationer