Forskningsprojekt: Visualisering av kollektivtrafikens regionförstorande effekter

Projektledare
Gunnar Isaksson
Deltagare
Johan Håkansson
Lena Wieveg, WSP
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med detta projekt är att utveckla en individbaserad metodik för att analysera och visualisera
kollektivtrafikens regionförstorande effekter på arbetsmarknaden. Angreppssättet bygger på att
koppla samman tänkta eller faktiska tekniska räckvidder i ett transportsystem med en
individorienterad analys av individuella faktiska och potentiella räckhåll. Projektet vidareutvecklar
ett tidigare framtaget visualiseringsverktyg för infrastrukturinvesteringar för att även kunna
visualisera regionförstorande effekter av kollektivtrafiken. Mer specifikt syftar projektet till att:
1.Utveckla visualiseringsverktyget för att kunna beakta kollektivtrafik.
2.Koppla verktyget till SAMPERS-resultat.
3.Tillämpa verktyget på ett specifikt ´projekt´: t.ex. Götalandsbanan.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Nationalekonomi
Kulturgeografi
Finansiärer
Banverket