Forskningsprojekt: VIPS och ICF

Projektledare
Deltagare
Anna Ehrenberg
Jan Florin
Catrin Björvell, Karolinska Universitetssjukhuset
Margareta Ehnfros, Hälsoakademin Örebro Universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Studiens syfte är att jämföra sökorden i VIPS-modellen och de prototypiska exempel som anges för anamnes och status med de termer som finns i klassifikationen ICF. Hur stor är graden av överensstämmelse? Ligger termerna på samma nivå?
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Finansiärer
Publikationer