Forskningsprojekt: Nätbaserat språkinlärning

Projektledare
Una Cunningham
Deltagare
Kristy Beers Fägersten
Julie Skogs
Jonathan White
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Området nätbaserat språkinlärning har kommit långt när det gäller att beskriva och beforska sina framgångsrika praktiker. Högskolan Dalarna har idag en för svenska högskolor unik bredd (11 språk) och volym med över 60 lärare, av vilka de flesta huvudsakligen arbetar över nätet. Det finns en hög grad av innovation bland lärarna och starka formella och informella nätverk för utveckling och forskning är redan på plats. I nästa steg behöver lärare tid för att dokumentera, forska och ytterligare utveckla språklärandet ur sådana aspekter som synkron och asynkron kommunikation, receptionsstudier, mobilt lärande etc. Ett tiotal av dessa lärare är odisputerade men angelägna att påbörja forskarutbildning som kan bygga på och utveckla deras erfarenheter av nätbaserad språkutbildning
Nyckelord
nätbaserat; distansutbildning; språkinlärning, netbased; online; distance; language learning
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Engelska
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer