Forskningsprojekt: InnoWent

Projektledare
Mats Lundgren
Deltagare
Ina von Schantz Lundgren
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med projektet InnoWent (Teknikdalsdelen) är att utveckla ”ett av landets ledande centra för innovationer, entreprenörskap och affärsutveckling inom för Dalarna viktiga branscher”. Verksamheten riktar sig till breda målgrupper som företag, innovatörer, entreprenörer, företrädare för den offentlig sektor, högskola, kluster och innovationssystem, likväl som indirekt nå finansiärer. Verksamheten omfattar följande delprojekt:

Idéscouting – samordning och utveckling av en idéjaktsprocess
Företagsinkubator
Hållbar affärsutveckling
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Pedagogik
Finansiärer
Stiftelsen Teknikdalen
Publikationer