Forskningsprojekt: Att göra regionala skillnader till en styrka

Projektledare
Magnus Bohlin
Susanna Heldt Cassel
Deltagare
Peter Möller
Maria Thulemark
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet är ett Interregprojekt i samarbete med Karlstads universitet och Östlandsforskning och avser gränsregionen Inre Skandinavien: Dalarna, Värmland och Hedmark i Norge. Forskare i kulturgeografi och turism vid Högskolan Dalarna medverkar främst i ett delprojekt kring befolkningsförändringar och attraktiva livsmiljöer i perifera turistregioner.
Nyckelord
Inre Skandinavien, regional utveckling, turism, boendemiljö, Inner Skandinavia, regional development, tourism, living environment
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Kulturgeografi
Turismvetenskap
Finansiärer
EU - Interreg Inre Skandinavien
Publikationer