Forskningsprojekt: Dokusåpans domäner

Projektledare
Cecilia Mörner
Deltagare
Cecilia Mörner
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet studerar olika former av reality-TV såsom dokusåpor och pratshower utifrån teorier om moral, identitet, demokrati och tillgänglighet. Frågställningarna riktas mot gränssnittet mellan å ena sidan moral och ansvar och å andra sidan rätten att ta plats i medieljuset.
Nyckelord
Reality-TV, identitet, medieanvändning, moral, demokrati
Forskningsprofil
Visuell kultur
Ämne
Medie- och kommunikationsvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer