Forskningsprojekt: Flyttmönster bland unga vuxna i områden med dominerande turismnäring

Projektledare
Deltagare
Peter Möller
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Landsbygden i Sverige har upplevt en nedgång i sysselsättning och befolkning under de senaste decennierna. Den främsta anledningen är en omstrukturering av ekonomin där de näringar som till stor del stod för sysselsättningen i dessa områden har mött en tillbakagång där man antingen lagt ner verksamheten helt eller kraftigt rationaliserat bort personal. Kommuner med stora landsbygdsområden har tvingats söka andra lösningar för att ersätta dessa förlorade arbetstillfällen. Turismnäringen har setts och ses fortfarande som en möjlig lösning på detta problem.

I detta projekt kommer fokus att ligga på lokalsamhällen i områden med en dominerande turistnäringen och mer specifikt hur turismnäringen i dessa områden påverkar flyttmönster bland unga vuxna. Det finns flera skäl att studera unga vuxna i dessa områden. De unga vuxna - i denna studie definieras de som 20 till 29 år gamla - är den största gruppen som flyttar från landsbygden. De utgör också en stor andel av arbetskraften inom turismnäringen. Många områden med en dominerande turismnäring kan, åtminstone under högsäsong, erbjuda en högre nivå på service och nöjen än andra liknande områden utan en dominerande turismnäring. Flera områden med en dominerande turismnäring är därför platser starkt förknippade med unga livsstilar. Hypotesen i denna studie är att den dominerande turismnäringen har en positiv effekt på flyttmönster bland unga vuxna.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Kulturgeografi
Finansiärer