Forskningsprojekt: Identifiering av toppexponeringar med PIMEX i konstgödsel industrin

Projektledare
Ann Edenhamn
Deltagare
Ing-Marie Andersson
Gunnar Rosén
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Bakgrunden till projektet är det övergripande syftet att lära mer om hälsoeffekter av exponeringar. Vid en konstgödsel industri i Norge är förekomsten av KOLS 9%. Frågan har rests om det finns en korrelation mellan lungfunktion och arbetsförhållanden vid konstgödesel tillverkning. Syftet med studien är att utveckla en metod för användning av PIMEX i epidemologiska studier. Högskolan Dalarna deltar i projektet som Statens Arbetsmiljöinstitut i Norge är ansvarig för.
Nyckelord
PIMEX, epidemiologi, konstgödsel, PIMEX, epidemiology, fertilizer production
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
Statens arbetsmiljöinstitut, Norge
Publikationer