Forskningsprojekt: Destinationsutveckling och exportmognad

Projektledare
Deltagare
Magnus Bohlin
Jörgen Elbe
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet syftar till att identifiera vilka förutsättningar som krävs för en svensk turistdestination och dess producenter att arbeta mot utländska besökare samt mot utländska researrangörer. Projektet utgörs av tv delar. I en del utvecklas två paketprodukter för testlansering på den tyska respektive norska marknaden. Produkterna utvecklas av Visit Falun tillsammans med Siljan Turism med bistånd av Visit Sweden. Denna produkt- och lanseringsprocess dokumenteras och analyseras. Den andra delen besåt av en enkätundersökning i vilken frågor ställs till europeiska researrangörer för att identifiera vilka krav de ställer då de väljer destinationer och leverantörer.
Nyckelord
turism, export, destination
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Företagsekonomi
Kulturgeografi
Finansiärer
Vinnova