Forskningsprojekt: Svenskt gnostiskt bibliotek

Projektledare
Jörgen Magnusson
Deltagare
Ingvild Saelid Gilhus, Department of Archaeology, History, Culture Studies and Religion University of Bergen
Jesper Hyldahl, Department of Theology University of Aarhus
Hugo Lundhaug, Centre for advanced studies University of Oslo
Antti Marjanen, Department of Theology University of Hesinki
Birger Pearson, Religious Studies Program. University of California, Berkeley.
Tage Petersen, Department of Arts and Humanities University of Copenhagen
Einar Thomassen, Department of Archaeology, History, Culture Studies and Religion University of Bergen
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Ett ökande intresse för så kallade antika gnostiska texter har gjort att bokförlaget Atlantis med stöd från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål tillsatt en forskargrupp som har i uppgift att översätta centrala antika gnostiska texter. Översättningarna ska framhäva stilarten i de antika källorna snarare än att översätta bokstavligt. Varje texts beledsagas av en kort inledning om textens religionshistoriska karaktär och innehåll. Dessutom presenteras olika slag av gnosticism i form av längre kapitel skrivna av världsledande forskare. Projektet leds av teologie doktor Jörgen Magnusson vid Högskolan Dalarna och enligt planerna ska projektet publiceras i början av 2011.
Nyckelord
Gnosticism Valentinianism Sethianism koptiska kristendom mystik, Gnosticism Valentinianism Sethianism Coptic Christianity mysticism
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål
Publikationer