Forskningsprojekt: EUs handel med utsläppsrätter och företagsbeteende

Projektledare
Niklas Rudholm
Deltagare
Haishan Yu
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet är tänkt att leda fram till en avhandling för doktoranden Haishan Yu. Projektet kommer att studera hur införandet av handel med utsläppsrätter inom EU påverkat svenska företag vad gäller vinster men även investeringar i miljöteknik. Delstudierna i avhandlingen kommer att ha ett fokus mot den svenska energisektorn då Vattenfall är medfinansiär av projektet.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Nationalekonomi
Finansiärer
Vattenfall