Forskningsprojekt: Simulering och experimentell undersökning av rullformningsprocessen

Projektledare
Deltagare
Michael Lindgren
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Rullformning används idag i allt mer utsträckning, då rullformning ger en hög produktivitet till en relativt låg investeringskostnad. För att en hög produktivitet ska kunna uppnås krävs maskiner som kan göra alla moment på en profil d.v.s. råvara in till färdig profil ut. Detta önskemål kan uppfyllas med en rullformningslinje. Rullformning är en bockningsprocess men bockningen successivt i ett antal rullpar (valsar) detta medför komplexa deformations- och spänningsmekanismer. Detta innebär att den som designar rullformningslinje måste ha lång erfarenhet, och ”trail and error” används ofta vid inställning av maskinerna. Detta projekt syftar till att undersöka dessa deformations- och spänningsmekanismer med hjälp av experiment och finita element simulering.
Nyckelord
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
Publikationer