Forskningsprojekt: Conceptual blending, somatiska markörer och analys av riter

Projektledare
Torsten Hylén
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Under utarbetande.
Nyckelord
conceptual blending, Slingerland, Damasio, rit, känslor, islam, bön, Gayo, conceptual blending, Slingerland, Damasio, ritual, emotions
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer