Forskningsprojekt: Visuella innovationer och teknologisk förändring: Kulturella resurser i utvecklingen av användargränssnitt

Projektledare
Deltagare
Arni Sverrisson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet undersöker samspelet mellan tekniska färdigheter och kulturell, speciellt visuell, kompetens i utvecklingen av datorapplikationer som är beroende av visuellt slagfärdiga interaktiva användargränssnitt, exempelvis dataspel eller virtuella mötesplatser på nätet. De som utvecklar dessa gränssnitt intervjuas om sitt arbete och själva gränssnittens utformning analyseras. Projektet belyser vilka kulturella resurser, t. ex. tolkningsramar och förebilder, utvecklarna tar i anspråk, var de hittar dem och hur de tolkar dem. Det studeras vidare hur sociala nätverk skapas kring utvecklingen av visuella gränssnitt, samt vilken bild av användarna styr utvecklingsprocessen, och hur denna eventuellt förändras under resans gång. Slutligen analyseras förhållandet mellan kreativt utvecklingsarbete och de ekonomiska förutsättningarna i branschen. En fråga som särskilt beaktas är i vilken mån strävan mot visuell realism präglar utvecklingsarbetet och i vilken mån realistisk social interaktion mellan användarna eller mellan användare och programvara kan åstadkommas. Det studeras också särskilt i vilken mån programutvecklare fogar ihop på nya sätt olika delar av den visuella traditionen för att på så vis skapa utrymme för nyskapelser.
Nyckelord
Forskningsprofil
Visuell kultur
Ämne
Bildproduktion
Finansiärer
Vetenskapsrådet