Forskningsprojekt: Medieteknologiska innovationer och nya filmiska bilder

Projektledare
Per-Erik Ekwall
Deltagare
Arni Sverrisson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Fotografens roll har förändrats genom ett flertal teknikdrivna och produktionsrelaterade processer under senare årtionden. Min forskning kommer att fokusera den nutida och framtida filmfotografens relevans inom produktionen av rörliga bilder. De specifika frågeställningar som forskningen avser belysa är:
1. Hur ersätts fotografen i nya produktionsmiljöer och vilka konsekvenser får detta för bildens estetik?
2. Finns det ett behov av fotografen som kunskapsförmedlare inom nya produktionsmiljöer?
Nyckelord
fotograf, filmfotograf, filmproduktion, TV-produktion, teknikdrivna processer, cinematography, cinematographer, videographer, filmproduction, TV-production, technological shifts
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Bildproduktion
Finansiärer
Falu Kommun
Högskolan Dalarna