Forskningsprojekt: Samer och svenskar. Gränsgångare i 1900-talets början.

Projektledare
Ninni Jonsson Wallin
Deltagare
Totte Mattsson
Arni Sverrisson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Utifrån ett källmaterial bestående av stillbilder och filmade bilder tagna på 1900-talets början intervjuas nu levande personer, samer och svenskar, som lever nära samekulturen, kring bilderna. Privata dagböcker och andra lämningar kommer att användas och den forskning som utförts av forskare inom området. Det efterlämnade bildmaterialet kommer att vara centrum för studien och dess huvudprodukt kommer att vara en filmdokumentär som presenterar projektets resultat. Filmen kommer att struktureras kring etablerade berättelser som handlar om välkända fenomen: Svenskar och Samer, klass och etnicitet, transportrevolutionen, järnvägen, elektriciteten, telefonen. Bilderna kommer att väljas ut och visas lika mycket utifrån sitt estetiska som sitt dokumenterande värde. De tillgängliga bilderna håller en hög konstnärlig nivå och är av god teknisk kvalitet. Stillbilderna är tagna på glasplåtar och de rörliga bilderna är 35 mm film. Filmen beräknas till 60 minuter.
Nyckelord
Forskningsprofil
Visuell kultur
Ämne
Bildproduktion
Ljud- och musikproduktion
Finansiärer
EU:s strukturfonder
Stockholms universitet
Vetenskapsrådet
Publikationer