Forskningsprojekt: Animalism och person som en primitiv sort

Projektledare
Deltagare
Roger Melin
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I arbetet argumenteras för att ett nödvändigt villkor för att vara en person är att vara en bilogisk individ som tillhör en viss djurart vars normalt utvecklade individer har högre kognitiva och sociala förmågor. Samtidigt påstås att "Person" är ett grundläggande individueringsbegrepp som vi måste använda för att sortera oss själva och andra ting i världen.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Filosofi
Finansiärer