Forskningsprojekt: Dopning och sanningsenlighet: Ett försök att rättfärdiga dopningsförbudet inom idrotten

Projektledare
Deltagare
Roger Melin
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Doping är förbjudet att använda som prestationshöjande metod inom idrotten. Men grunden för att detta bör vara förbjudet är oklart. Att försöka argumentera utifrån att doping är skadligt eller har negativa konsekvenser är inte tillräckliga skäl för att rättfärdiga förbudet. Istället måste förbudet rättfärdigas utifrån att idrottsutövare själva, om de ska vara sanningsenliga i relation till sin idrott och till sig själva som idrottande personer, inser att de som utövare av sin specifika idrott hamnar i en motsägelseposition i förhållande till sig själva som idrottare om de använder sig av dopningsmetoder. Detta på grund av att de internaliserat, och därmed måste hålla för korrekta, normer och värden som idrottsverksamheten inkluderar, och att dessa normer och värden inte är förenliga med dopning.
Nyckelord
Dopning, moralfilosofi, sanningsenlighet
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Filosofi
Finansiärer