Forskningsprojekt: Strategi för hur en industribransch kan tillämpa Video Exposure Monitoring för att minska toppexponering.

Projektledare
Ann Edenhamn
Deltagare
Ing-Marie Andersson
Gunnar Rosén
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Arbetstagare utsätts i sitt arbete av olika arbetsmiljöfaktorer. Huruvida exponeringar är hälsovådliga eller ej beror på vilken arbetsmiljöfaktor det är, hur länge arbetstagaren utsätts och vilka nivåer som är aktuella. För vissa arbetsmiljöfaktorer, t ex buller, är det betydelsefullt att minska på såväl den totala exponeringsdosen, som att få bort toppexponeringar. Att identifiera och minska toppexponeringar är, förutom att få bort den skadliga toppexponeringen, ett effektivt sätt att minska den totala exponeringen. Inom aluminiumindustrin har problemen med exponeringar uppmärksammats och den nordiska branschen har valt att agera gemensamt för att förbättra arbetsmiljön.
Syftet med projektet är att beskriva en strategi för hur tillämpning av Video Exposure Monitoring kan användas för att minska toppexponeringar. Projektet genomförs på företag inom den nordiska aluminiumindustrin med stöd av dess branschorganisation.
Nyckelord
toppexponering, arbetsmiljörisker, aluminiumindistrin
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Övrigt
Ämne
Industriell ekonomi och arbetsvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna