Forskningsprojekt: Mikrostrukturutveckling i avancerade höghållfasta stål

Projektledare
Ylva Granbom
Deltagare
Göran Engberg
John Ågren, Materialvetenskap KTH
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Doktorandprojekt i syfte att förstå mikrostrukturutvecklingen i avancerade höghållfasta stål under kallvalsning och glödgning. Målet med forskningen är bättre mekaniska egenskaper.
Nyckelord
kallvalsning, glödgning, tvåfasstål, martensit, cold rolling, annealing, dual-phase steel, martensite
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
Jernkontoret
KK-stiftelsen
SSAB Tunnplåt AB
Publikationer