Forskningsprojekt: Studier angående slaggens inverkan på korrosionen av olika infodringsmaterial under stålraffinering

Projektledare
Voicu Brabie
Deltagare
Ismail Kasimagwa
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Inlösningen av fasta oxider i smält slagg är relaterad till skänklivslängd, slaggbildning och absorption av ickemetalliska inneslutningar i smält fluss vid stränggjutning. Därför är kartläggning av inlösningsbeteendet av fasta oxider i smält slagg ett viktigt problem vid raffinerings och gjutprocesserna. På senare år har användandet av material tillverkade av mer än en infodringskomponent tenderat att öka för att förbättra hållbarheten på teglet. Med avsikt på att klargöra inlösningsbeteendet av sådant kompositmaterial är det nödvändigt att förstå inlösningsmekanismerna och kinetiken av varje komponent
Nyckelord
korrosion, infodring, raffinering
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
Höganäs AB
KK-stiftelsen
Ovako Steel AB i Hofors