Forskningsprojekt: Tribologiska mekanismer mellan formningsverktyg och plåt i samband med plåtformning

Projektledare
Mikael Olsson
Deltagare
Mikael Olsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Formning av höghållfast stålplåt innebär ökade påkänningar på formverktyget och en risk för kraftig nötning och okontrollerade friktionsförhållanden. Det aktuella projektet har som mål att utvärdera de triblogiska mekanismer som är verksamma i kontakten formverktyg / höghållfast stålplåt och utifrån detta kunna ge rekommendationer rörande val av verktygsmaterial, beläggningsmaterial och smörjmedel. Projektet baseras på laboratorieprovning och efterföljande studier av nötta ytor mha svepelektronmikroskopi, röntgenanalys, etc.
Nyckelord
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
SSAB Tunnplåt AB
Triple Steelix
Uddeholm Tooling