Forskningsprojekt: Barn, föräldrar och skola i risksamhället

Projektledare
Peter Bretschneider
Deltagare
Tove Holmqvist
Ann-Kristin Ekman, SLU
Eva Poluha, Forskare
Projektperiod
-
Projektstatus
Vilande
Beskrivning
Barn, föräldrar och skola i risksamhället

Det senmoderna samhället är ett risksamhälle (Beck 1992). Individen existerar i en social och kulturell kontext präglad av tilltagande sönderfall av traditionella strukturer och en ökande differentiering av samhällets institutioner (Giddens 1990).

Med utgångspunkt av den vetenskapliga diskursen om riskperception och riskhantering fokuserar det planerade forskningsprojektet på samspelet mellan tre olika aktörer: staten, experten och individen.

I projektet ingår följande delprojekt:

The Teacher as “Expert” in Risk Society
(Peter Bretschneider)

Att skapa nytt liv i det senmoderna samhället – ett högriskprojekt eller inte?
(Tove Holmqvist)

Nya släktskapsformer – ett riskprojekt?
(Ann-Kristin Ekman)

Skolans retorik och praktik i elevers demokratiska fostran
(Eva Poluha)
Nyckelord
risk modernitet skola skläktskap
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Socialantropologi
Finansiärer
Högskolan Dalarna