Forskningsprojekt: Tribologiska egenskaper hos nya verktygsmaterial

Projektledare
Mikael Olsson
Deltagare
Mikael Olsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Utvecklingen av nya konstruktionsmaterial, såsom exempelvis ultrahöghållfasta stål och metallmatrixkompositer, kräver allt bättre verktygsmaterial och då kanske speciellt verktygsmaterial med förbättrade tribologisk prestanda.
Föreliggande projekt har som mål att karakterisera de tribologiska egenskaperna hos nya verktygsmaterial avsedda för olika applikationer (plåtformning, pulverpressning, etc) och öka förståelsen för sambandet mikrostruktur/sammansättning - resulterande egenskaper.
Projektet sker i samarbete med Uddeholm Tooling AB.
Nyckelord
Verktygsmaterial, mikrostruktur, sammansättning, formning, tribologi
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
Uddeholm Tooling