Forskningsprojekt: Musik som karriärväg.

Projektledare
Sören Johansson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Vilken kompetens behövs för att arbeta med musik? Samtidigt som denna bransch genomgår en omvälvande omstrukturering är ungdomars intresse för att utbilda sig inom musik och media stort. Mot bakgrund av detta är syftet med studien att förstå strategiskt utvalda ungdomars föreställningar av möjliga karriärvägar i en föränderlig musik- och mediebransch. Fokus riktas mot gymnasieelever på estetiska program med inriktning musik i Dalarna och Värmland. Studien genomförs med en kulturpsykologisk ansats, vilket enligt Bruner innebär att kulturer förser sina medlemmar med modeller för identitet och handlingsmönster. Bruner framhäver särskilt berättelsernas betydelser.

Avhandlingsprojektet består av parallella delstudier i två steg vardera. Den första delstudien består av fokusgruppintervjuer med elever som läser sitt sista studieår på två gymnasieskolor. Den andra delstudien genomförs ett år senare då strategiskt utvalda ungdomar observeras och intervjuas i samband med offentliga framträdanden. I analysen av ungdomarnas berättelser om möjliga karriärvägar har föreställningar om olika produktionskulturer framträtt. I traditionella produktionskulturer hänger utbildning och yrkesroller samman, eftersom kompetens bedöms av professionella representanter vars positioner är tydliga för aktörerna. I nya produktionskulturer är däremot detta otydligt för aktörerna. Resultat från dessa empiriska data kommer att ställas mot en analys av musik- och mediebranschens strukturering.

Nyckelord: kompetens, produktionskulturer, musikalisk kunskapsutveckling, utbildning, karriärväg
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Ljud- och musikproduktion
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer