Forskningsprojekt: Anisotropa egenskaper

Projektledare
Göran Engberg
Deltagare
Mikael Olsson
Hamzah Ssemakula
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I projektet skall olika formningsmetoder för stål studeras avseende den inverkan de ger på egenskaperna i olika riktningar av materialet. Två typer av moderna, höghållfasta stål ingår i studien, ett tvåfasstål från SSAB Tunnplåt och ett metastabilt rostfritt stål från Outokumpu Stainless.
Nyckelord
anisotropi textur plåtformning
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
Outokumpu Stainless AB
SSAB Tunnplåt AB
Triple Steelix