Forskningsprojekt: Industriorienterad forskarskola i materialvetenskap, BrinellVinn

Projektledare
Rolf Sandström, Materialvetenskap KTH
Deltagare
Göran Engberg
Mirjana Filipovic
Ylva Granbom
Sofia Hansson
Michael Lindgren
Linda Lissel
Tatu Räsänen
Joakim Storck
Maria Engholm, Triple Steelix
John Ågren, Materialvetenskap KTH
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Genom samverkan mellan Vinnexcentret HERO-M, Brinellcentrets forskarskola, den bearbetningstekniska forskarskolan samt ett elektronmikroskopicentrum kommer en ny gemensam forskarskola att byggas upp och tillgodose involverade centra med ett brett kursutbud. Bildandet av konstellationen innebär en utökad samverkan med tillverkningsindustrin och att ett utbud av synnerligen kvalificerade doktorer och licentiater kan erbjudas, vilket är ett överlevnadsvillkor för den starkt nischade svenska tillverkningsindustrin. Genom samverkan med innovationscentret, Triple-Steelix, kan även SME försörjas med viktig kompetens.
Nyckelord
forskarskola, materialvetenskap
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
Jernkontoret
VINNOVA