Forskningsprojekt: Analys av varmbearbetning, industriella applikationer av modellering av mikrostrukturutveckling och mekaniska egenskaper

Projektledare
Göran Engberg
Deltagare
Linda Lissel
Hamzah Ssemakula
Bertil Ahlblom, SSAB Oxelösund
Jan-Olov Andersson, Outokumpu Stainless
Ulrika Borggren, SSAB Tunnplåt
Jesper Ederth, Sandvik Materials Technology
Tony Ewert, Sandvik Materials Technology
Magnus Gladh, SSAB Tunnplåt
Tadeusz Siwecki, KIMAB
Anders Thuvander, Uddeholm Tooling
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Fysikaliskt baserade modeller för mikrostrukturutveckling och mekaniska egenskaper vid varmbearbetning skall appliceras på olika processer hos stålindustrin i syfte att dels förklara och bästa fall lösa processproblem och dels att via beräkningar finna processvägar för optimal mikrostruktur och egenskaper. I samtliga fall sker verifiering av beräkningarna mot processdata och erhållna mikrostrukturer.

Fem olika industriella varmbearbetningsprocesser skall studeras,
• Orsaker till instabila valsningsförhållanden och eventuell urspårning (SSAB Tunnplåt)
• Inverkan av olika varmvalsningsförfaranden på utskiljning i 13% kromstål (SMT)
• Återhämtning och rekristallisation vid varmvalsning av ett austenitiskt rostfritt stål (Outokumpu Stainless)
• Inverkan av variationer i kemisk sammansättning vid valsning av tunn plåt (SSAB Oxelösund)
• Mikrostrukturutveckling vid smidning av 5% kromstål (Uddeholm Tooling)
Nyckelord
varmvalsning mikrostrukturutveckling smidning, hot rolling, forging, microstructure development
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
KIMAB
KK-stiftelsen
Outokumpu Stainless AB
Sandvik Materials Technology
SSAB Oxelösund AB
SSAB Tunnplåt AB
Uddeholm Tooling
Publikationer