Forskningsprojekt: Produkt- och leverantörsutveckling inom detaljhandeln - En studie om detaljhandelsföretags utvecklingssamarbete med sina leverantörer

Projektledare
Deltagare
Lena Bjerhammar
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Studien beskriver detaljhandelsföretags samarbete med leverantörerna under utvecklingen av nya egna märkesvaror, EMV. Även detaljandelsföretagens arbete med leverantörsutveckling behandlas.
Nyckelord
Produktutveckling, detaljhandel, samarbete, Product development, retail, cooperation
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Företagsekonomi
Finansiärer