Forskningsprojekt: Självbilder i Erik Beckmans författarskap

Projektledare
Sven Hansell
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Erik Beckman har sitt ursprung i den lilla värmländska orten Rämmen. Centralt i författarskapet är motsatsförhållandet mellan stad och land, centrum och periferi, provins och centralort. I bok efter bok ställer Beckman orter och länder mot varandra: det är Lindesberg och Marrakech, Köping och Budapest, Prästmon och Berlin. Beckman påvisar hur platsen och språket skapar förutsättningarna för människans verklighetsuppfattning. I romanen "Kameler dricker vatten" undersöker Beckman globaliseringens effekter på en liten ort i Sverige - Lindesberg. Jag beskriver i min text ”Bergslagsaraberna i Lindesberg” i händelser i livet hur ett multinationellt företags etablering på orten möter motstånd och alternativa handlingsstrategier. I sin roman "Jag känner igen mig" går Erik Beckman vidare och undersöker möjligheterna för att skriva så sant som möjligt om honom själv. Romanen är en slags "självbiografi" och är ett radikalt experiment att komma så nära författarkänslan som möjligt. Men det är ett romanprojekt med förhinder. Språkets förmåga att beteckna speglar inte alltid det som författaren vill. Mitt projekt undersöker de personliga och estetiska möjligheterna för att så sant som möjligt skapa litteratur om det egna jaget.
Nyckelord
Erik Beckman, självbiografi, estetik, diskurs, psykoanlys
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Litteraturvetenskap
Finansiärer