Forskningsprojekt: Alternativa former för chefskap

Projektledare
Lena Wilhelmson
Deltagare
Tomas Backström, Mälardalens högskola
Otto Granberg, Pedagogiska institutionen Stockholms universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Ansökan gäller en kunskapsöversikt över alternativa former av chefskap i svenskt arbetsliv. Avsikten med kunskapsöversikten är att genom att kartlägga och redogöra för befintlig kunskap om alternativa former av chefskap identifiera behov av framtida forskning.
Resultatet presenteras i en rapport om kunskapsläget avseende alternativa former för chefskap, främst med svensk anknytning, men även med viss utblick över europeiska och amerikanska förhållanden. Rapporten ska utgöra underlag för en utlysning inom området ´Arbetsplatsen som innovationssystem´.
Nyckelord
chefskap, svenskt arbetsliv, leadership, swedish working life
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Pedagogik
Finansiärer
VINNOVA