Forskningsprojekt: Regisserad kompetensutveckling

Projektledare
Tomas Backström, Mälardalens högskola
Deltagare
Marie Moström Åberg
Lena Wilhelmson
Mattias Åteg
Kerstin Isaksson, Mälardalens högskola
Loe Önnered, Mälardalens högskola
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Studien avser att belysa hur chefer som ansvarar för den operativa verksamheten kan stödjas i sin uppgift att leda självstyrande medarbetare och grupper för att på ett aktivt sätt förbättra gruppens kompetens. Projektet är designat som en kvasi-experimentell studie där bedömning av medarbetares interaktionsförmåga görs före och efter en intervention där deras chefer deltar i ett lärande nätverk. Den centrala frågan är hur chefer avsiktligt kan skapa förutsättningar för och påverka interaktion och relationer som möjliggör självorganisering och framväxt av kollektiv kompetens.

Det övergripande praktiska syftet är att utveckla fungerande sätt för företag att förbättra medarbetarnas kommunikationsmönster för att därigenom höja arbetsgruppers kompetens. Det övergripande teoretiska syftet är att bättre förstå samband mellan interaktion, relationer och kompetens inom sociala system.
Nyckelord
interaktion, relation, nätverk, kompetens, chef, interaction, relation, network, competence, manager
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Industriell ekonomi och arbetsvetenskap
Pedagogik
Finansiärer
VINNOVA
Publikationer