Forskningsprojekt: Patientens delaktighet i kliniska beslut

Projektledare
Deltagare
Jan Florin
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Patientens preferenser för att vara delaktig i planering av omvårdnad och deras erfarenheter i vilken mån det förekom har inhämtats via en enkät. Sammanlagt 428 patienter har besvarat en enkät. Data har tidigare resulterat i en artikel, och materialet fortsätter nu att analyseras som underlag till ytterligare två artiklar
Nyckelord
patientdelaktighet, patient participation
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Finansiärer
Publikationer