Forskningsprojekt: Simulering av extrusion av rostfria rör

Projektledare
Sofia Hansson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Sandvik Materials Technology (SMT) är en världsledande producent av sömlösa, rostfria rör. Rören tillverkas genom extrusion och det är viktigt att ha djup kunskap om vad som händer i denna process för att kunna optimera kvaliteten på det extruderade materialet. Detta doktorandprojekt har som syfte att ta fram FE-modeller som kan användas som ett hjälpmedel vid processutveckling. Genom att använda simuleringar kan man undvika dyra, tidskrävande och farliga fullskaleförsök i produktionspressarna. Av speciellt intresse är problematiken med excentricitet och vilka parametrar som påverkar detta.
Nyckelord
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
Jernkontoret
KK-stiftelsen
Sandvik Materials Technology
Publikationer