Forskningsprojekt: När jobbet försvinner – socialförsäkringar och rörlighet på rumsliga arbetsmarknader bland äldre

Projektledare
Deltagare
Gunnar Isaksson
Anders Karlström, Infra TLA KTH
Mårten Palme, Nationalekonomi Stockholms universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syfte och Mål
I. Hur sammanhänger förhållandena på den geografiska arbetsmarknaden med utnyttjandet av socialförsäkringssystemen när man (särskilt äldre) blir av med jobbet? II. Hur kan man härleda kritiska pendlingsisokroner - ´längsta accepterade pendlingsavstånd´? Tidigare forskning har påvisat vissa regionala skillnader vad gäller ´acceptabelt pendlingsavstånd´. Syftet är att studera hur dessa kan förklara geografiska skillnader i utträde respektive kvarstannande i arbetskraften vid nedläggelser av arbetsställen.

Resultat och förväntade effekter
Resultatet från detta projekt kommer att svara på frågor såsom Hur skulle arbetskraftsdeltagandet bland äldre förändras med en ökad regional tillgänglighet till arbetsställen? Var skulle en sådan förändring vara störst? Vilken roll spelar ekonomiska incitament och ersättningsnivåer i sjukförsäkringssystemen för olika socioekonomiska och geografiska grupper? Detta ger möjlighet att studera policyåtgärder såsom dels förändringar i socialförsäkringssystemen, dels infrastrukturåtgärder.

Upplägg och genomförande
I det här projektet avser vi att utnyttja registerdata över Sveriges befolkning 1991-2002 för att studera den regionala arbetsmarknadens betydelse för utträde/kvarstannande i arbetskraften samt utnyttjande av socialförsäkringssystemen. Den teoretiska och empiriska modellen är en sökmodell med en geografisk (rumslig) dimension. Den föreslagna metodiken, med en estimerad fullt strukturerad modell, är av avgörande betydelse för att man skall kunna studera kontrafaktiska policyåtgärder.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Nationalekonomi
Finansiärer
VINNOVA