Forskningsprojekt: Regional utveckling och sammanhållning

Projektledare
Deltagare
Tobias Heldt
Ika Darnhofer, Department of Economic and Social Sciences Universität für Bodenkultur Wien
Stefan Mann, Swiss Federal Office for Agriculture Research Station Agroscope Reckenholz Tänikon
Agnes Nemenyi, Faculty of Sociology and Social Work Babes-Bolyai University
George Petrakos, Department of Planning and Regional Development University of Thessaly
Jörg Schramek, University of Frankfurt Institute for Rural Development Research
Antti-Jussi Tahvanainen, The Research Institute of the Finnish Economy
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Regional sammanhållning påverkar förutsättningarna för tillväxt på såväl mikro som makro nivå inom den Europeiska unionen.
Detta föreslagna projekt har i huvudsak två delar:
Den första handlar om att analysera framgångsfaktorer för regional utveckling. Sektorerna jordbruk, bioteknologi samt turism kommer att användas för fallstudier.
Den andra delen utgår från EUs målsättning om sammanhållning och utjämning mellan regioner. Syftet är att identifiera och peka på möjliga vägar för att skapa tillväxt i regioner som släpar efter.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Nationalekonomi
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer