Forskningsprojekt: Hållbar naturturism i skogsland - via mikrobetalningslösningar

Projektledare
Deltagare
Tobias Heldt
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Huvudfrågan för detta projekt gäller möjligheten att erhålla naturresurshyra från mark som producerar natur och rekreationstjänster. Problemet med att prissätta och ta betalt för naturnyttjande är nyckeln för att utveckla en hållbar naturturism och samtidigt möjliggöra mångbruk av skogsland med ett minimum av konflikter.

Syftet med detta projekt är att analysera vilken typ av betalningslösningar som skulle kunna användas för att samla in brukaravgifter för turist- och rekreationstjänster under fritt tillträde till mark. Givet vår allemansrätt vill vi speciellt undersöka vad som får människor att vilja donera eller frivilligt bidra till rekreationstjänster. För underlätta möjligheten att donera och samtidigt skapa ett kostnadsminimerade sätt att samla in dessa på så kommer projektet att fokusera på användandet av mikrobetalningslösningar, vilka baseras på GPS-teknik och mobiltelefoni.

Två fallstudier kommer att genomföras, en för snöskoter och en för längdskidåkning. Metodmässigt kommer ekonomiska experiment användas för att i fält testa hypoteser om att människor samarbetar för att lösa sociala dilemman genom att betinga sitt samarbete på att andra gör likadant. Vi vill även testa om införandet av mikrobetalningslösningar kommer att öka samarbetsvilligheten samt hur denna skiljer sig mellan ett obligatoriskt avgiftssystem och ett frivilligt system. Projektets resultat kommer att vara till nytta för att lösa problem där mark även används för ridning, kanotning eller MTB.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Nationalekonomi
Finansiärer
FORMAS
Publikationer