Forskningsprojekt: Utveckling av analysmetod för att mäta Acivicin

Projektledare
Yngve Bergqvist
Deltagare
Susanne Römsing
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Afrikansk sömnsjuka (trypanosomas) är en sjukdom orsakad av protozoer Trypanoso´ma (T. bru´cei gambie´nse och T. bru´cei rhodesie´nse), encelliga organismer som överförs av tsetseflugor till människan från andra människor eller från djur. Sjukdomen är endemisk i nästan alla länder i Afrika söder om Sahara utom Sydafrika. Från en inflammationshärd kring ett bett orsakad av flugan sprids protozoer i hela kroppen, vilket resulterar i feber, trötthet, avmagring, blodbrist och lymfkörtelförstoring. Efter sex månader eller mer, sent stadie, kan symtom från centrala nervsystemet uppträda, främst med personlighetsförändring, förvirring och sjuklig sömnrytm vilket resulterar i sömn framför allt dagtid. Obehandlad sjukdom har oftast dödlig utgång.
Nyckelord
Afrikansk sömnsjuka
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Kemi
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse