Forskningsprojekt: Utveckling av en screening metod med kromatografisk metodik för antimalaria läkemedel

Projektledare
Yngve Bergqvist
Deltagare
Daniel Blessborn
Susanne Römsing
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Vi har fått i uppdrag av en forskargrupp i Laos att ta fram en screening metod för att identifiera ett flertal vanligt förekommande läkemedel som finns på marknaden. Tanken är att kunna ta stickprov i ett flertal olika områden för att se vilka läkemedel som används av befolkningen.

Uppgift
Vad Laos gruppen vill är att kunna ta kapillärprover (100µl) på provtagningspapper.
De vi ska kunna mäta är: Chloroquine samt dess metabolit, Quinine, Pyrimethamine, Sulfadoxin, Mefloquine och dess metabolit, samt Lumefantrine ifrån ett och samma kapillärprov.
Nyckelord
Malaria, filter papper, blodfläckar
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Kemi
Finansiärer
Högskolan Dalarna
WHO