Forskningsprojekt: Sponsring som resursanskaffning

Projektledare
Deltagare
Jörgen Elbe
Joacim Larsson von Garaguly
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Framväxten av den kommersiella sponsringen är främst en företeelse som härstammar från de senaste årtiondena. I dag har sponsring utvecklats till en av de snabbast växande formerna av marknadskommunikation för att nå olika målgrupper på marknaden. Sponsring är ett begrepp för ett ekonomiskt utbyte mellan två parter, vilket bygger på den grundläggande tanken att en av parterna (till exempel ett företag) ger resurser (pengar eller varor och/eller tjänster) i utbyte mot att erhålla rätten att associera sig med den sponsrade parten. En intressant fråga är hur den sponsrade parten kan anskaffa sina resurser, det vill säga där motprestationen är ett associationsvärde och inte pengar eller en produkt. En fråga som kortfattat kan beskrivas som att köpa resurser för sponsring. Hur erhåller en aktör resurser till ett evenemang, en anläggning, ett idrottslag, etc. utan att använda pengar som betalningsmedel? Frågan handlar om hur den egna organisationen kan finna värden som är attraktiva för motparter och hur relationer med dessa kan utvecklas för att säkra tillgång till nödvändiga resurser. Sponsring som resursanskaffning kan då ses som utbytesprocesser mellan parterna, där den ena parten (en idrottsförening eller liknande) kan utnyttja syftet med den egna verksamheten för att på så sätt attrahera andra aktörer att inleda utbytesprocesser.

Studien fokuserar på Vasaloppet och syftar till att öka kunskapen om utvecklingen av större evenemang och framför allt anskaffningen av olika former av resurser till denna typ av evenemang. Projektet utgör underlag för en doktorsavhandling i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Nyckelord
Sponsring, Marknadsföring, Resursanskaffning, Vasaloppet
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Företagsekonomi
Finansiärer