Forskningsprojekt: Hur modersmålet påverkar vietnamesiska studenters engelska

Projektledare
Jonathan White
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I projektet kommer jag att analysera chatloggar från seminarier och förseminarier med de Vietnamesiska studenter som läser på Magisterprogrammet i Engelskspråkvetenskap. Min hypotes är att de fel de gör i engelskan beror på det vietnamesiska språket. Jag focuserar först och främst på grammatiska fel och sedan under projektets gång tar jag upp pragmatiska fel (när engelskan används fel i olika situationer).
Nyckelord
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Engelska
Finansiärer
Publikationer