Forskningsprojekt: Verktygslåda för fasomvandlingar för simulering av industriella processer som varmvalsning och glödgning

Projektledare
Göran Engberg
Deltagare
Lars Karlsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Sedan 2002 har modellering och simulering av bland annat mikrostrukturutveckling och mekaniska egenskaper pågått i ett antal olika projekt. Projektet är känt under namnet ”MIKRAB:s verktygslåda”. Målet med föreliggande projekt är att få rimligt generella och funktionella fasomvandlingsmodeller inkorporerade i nämnda verktygslåda. Detta för att kunna ge en i stort sett fullständig beskrivning av samtliga mikrostrukturella fenomen som uppträder vid processer som varmvalsning och glödgning inom stålindustrin.
Nyckelord
Fasomvandling, mikrostruktur, modellering, simulering, stål, varmvalsning, glödgning
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
Jernkontoret