Forskningsprojekt: PIMEX för effektivt arbetsmiljöarbete i aluminiumindustrin

Projektledare
Ing-Marie Andersson
Gunnar Rosén
Deltagare
Ann Edenhamn
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Primär produktion av aluminium medför ett antal olika arbetsmiljörisker. Gaser, damm och rök ökar risken för astma. Buller, vibrationer och värmestrålning är andra riskfaktorer. För att på ett effektivt sätt kunna minska personalens exponering för dessa riskfaktorer har Aluminiumindustrins miljösekretariat beslutat att PIMEX-metoden skall anpassas och utvecklas för de speciella behov som finns i branschen. Alla nordiska aluminiumindustrier kommer att medverka och erbjudas stöd för implementering av metoden. PIMEX ger möjligheter att på ett effektivt sätt minska aktuella risker.
Nyckelord
PIMEX, visualisering, arbetsmiljö, astma, aluminium
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Övrigt
Ämne
Industriell ekonomi och arbetsvetenskap
Finansiärer
Aluminiumindustrins miljösekretariat
Publikationer