Litteratur, identitet och transkulturalitet

Forskningen inom gruppen fokuserar på litteraturens roll i identitetsskapande processer som sker i transkulturella möte

Gruppens medlemmar bedriver forskning primärt inom det litteraturvetenskapliga området och studerar skönlitterär produktion från ett antal olika länder, kulturer och epoker – bland annat från den arabiska-, engelska-, franska-, kinesiska, spanska-, ryska-, portugisiska-, tyska-, italienska- och japanskspråkiga världen – ofta ur ett jämförande perspektiv.

Gemensamt för gruppen är att man ser skönlitteratur som en konstform av särskild pregnans för förståelsen av frågor som rör mänskliga relationer, samhällsstrukturer, kulturella möten och migration. Transkulturalitet och identitet är centrala begrepp som belyser gruppens ansatser till litteratur som samhällsdiskurs.

Dess primära forskningsområden är som följer:

  • tematiseringen av kulturella möten och identitetsskapande
  • litterär form och ideologi
  • litteraturens roll i samhället

Forskargruppen Litteratur, identitet och transkulturalitet ordnar regelbundet forskningsseminarier för att främja forskning och kollegialt utbyte.

Hittills har forskargruppen producerat tre essäer samlingar:

Kontakt

Senast granskad:
Senast granskad: