Kollegial mötesplats för utbildningshistoria

Mötesplatsen för utbildningshistoria samlar forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande med intresse för utbildningshistoriska frågor.

Syftet med denna kollegiala mötesplats är att utgöra en kraftsamling för att utveckla och sprida lärosätets forskning inom området utbildningshistoria.

Vi utgör en tvärvetenskaplig grupp av forskare med en bred samlad kompetens inom fältet. På mötesplatsen granskar och diskuterar vi vetenskapliga artiklar inom området samt arbetar kritiskt med metodologiska och teoretiska frågor inom pågående arbeten. 

Vi vill utforska de historiska dimensionerna av lärarutbildningens praktikfokus. På kritisk distans från ensidig nutidsorientering utgår vi från att äldre sätt att undervisa och lära bör bedömas utifrån sina egna historiska förutsättningar. Därmed kan vi frilägga erfarenheter till nytta även för samtiden.

2021-22 formerar vi oss kring en gemensam studie av lärarutbildningens långa historia i Falun.

Alla som är intresserade av utbildningshistoria är varmt välkomna att delta! Kontakta gärna Juvas Marianne Liljas som ansvarar för gruppen.

Senast granskad:

Kontakt

Senast granskad: